Zmniejszamy zużycie energii

Stosujemy najnowszą technologię wspartą profesjonalną usługą Total Care. Montujemy urządzenia, uruchamiamy system, stale monitorujemy skuteczność działania.

Gwarantujemy 100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy.

Sprawdź i przekonaj się sam!

Czytaj więcej
 • Hodowla
 • Sklepy spożywcze
 • Transport
 • Biura
 • Magazyny
 • Hotele

Jak to działa?

Nasi Klieci stale korzystają z systemu Sensat Networks dzięki dodatkowym licznikom, miernikom i modułom wykonawczym, które umieściliśmy w ich instalacji. Zebrane dane pomiarowe są przekazywane do platformy sensat.pl, gdzie są analizowane przez zespół Naszych doświadczonych inżynierów. Następnie wspólnie określamy rozwiązania do uzyskania oszczędności w Twojej firmie.

Ponieważ godziny pracujące stanowią tylko 23% wszystkich godzin roku, największe korzyści u Klientów wynikają z ograniczania pracy urządzeń lub ich całkowitego wyłączania w pozostałych 77% roku. Nasz system kompleksowo rozwiązuje wskazane zagadnienie dzięki modułowi zdalnego włączania i wyłączania urządzeń (również bezprzewodowo do pojedynczych gniazdek i włączników) oraz generowaniu alarmów po przekroczeniu wskazanego progu zużycia w określonych godzinach doby.

Temperatura
Wilgotność
CO2
Energia elektryczna
Woda
Gaz

JAKIE MOŻLIWOŚCI OFERUJE SENSAT?

Wybrane parametry są rejestrowane i udostępniane online na platformie Sensat.pl System automatycznie generuje raporty, wysyła alarmy o przekroczeniach wskazanych wartości oraz prowadzi ciągły zapis i rejestrację danych z możliwością wglądu do danych historycznych.

Zaawansowany moduł alarmowy umożliwia osobne generowanie alarmów dla wybranych godzin i dni tygodnia.

Każdy z czujników może być indywidualnie nazwany w systemie (np. temperatura chłodziarki, temperatura w magazynie), a dane przedstawiane są w postaci czytelnych wykresów i tabel. Eksport danych do formatu .csv odbywa się jednym kliknięciem.

Senstat zapewnia ciągłe monitorowanie wybranych parametrów i alarmuje Użytkownika o wykrytych przekroczeniach. Alarmy przychodzą na wybrane numery telefonów i wskazane adresy email.

Dodatkową funkcjonalnością jest predykcja wysokości rachunków – na podstawie historii danych i obecnych pomiarów system przelicza trend zużycia ze skutkiem na koniec miesiąca (okresu rozliczeniowego). Po prostu wiesz jakiego rachunku możesz się spodziewać.

Gdzie jest stosowany?

Tam, gdzie ważne jest pilnowanie odpowiedniej temperatury:

Temperatura

w procesie produkcji

Temperatura

w hodowli

Temperatura

w ultrazamrażarkach

Temperatura

w chłodziarkach

Temperatura

w sklepach spożywczych

Temperatura

w transporcie

Temperatura

w budynkach

Temperatura

w pomieszczeniach biurowych i miejscach pracy

Temperatura

w serwerowniach

Temperatura

w magazynie

Tam, gdzie ważne jest utrzymanie wilgotności i CO2:

Stężenie CO2

w kanałach wentylacyjnych

Stężenie CO2

w salach obsługi klienta

Stężenie CO2

w salach restauracyjnych

Stężenie CO2

w transporcie drobiu i zwierząt

Wilgotność

w kanałach wentylacyjnych

Wilgotność

w procesie prodkcji

Wilgotność

w archiwach i magazynach

Wilgotność

w transporcie

Tam, gdzie zużywana jest energia elektryczna, woda, gaz:

Energia, woda, gaz

zużywana przez cały obiekt

Energia, woda, gaz

zużywana przez wybrane budynki lub lokale

Energia i sterowanie

do rozliczania najemców

Energia, woda, gaz

do oświetlenia ulicznego i drogowego

Energia, woda, gaz

zużywana przez wybrane urządzenia i linie technologiczne

Sterowanie

oświetleniem zewnętrznym

Jak skorzystasz z wprowadzenia systemu w twojej firmie?

Temperatura
w normie
Przekroczona
temperatura

SENSAT NETWORKS to nowoczesna i zaawansowana technologicznie platforma do zarządzania zużyciem energii elektrycznej, rejestracji temperatury, wilgotności oraz innych mediów. Naszą misją jest znalezienie oszczędności w Twojej firmie w szczególności poprzez detekcję i eliminację niepotrzebnego zużycia oraz wycieków energii. Dodatkowo, pomagamy w obniżeniu opłat stałych w rachunku za energię dzięki precyzyjnie dobranym mocom zamówionym i taryfom rozliczeniowym.

Naszą platformę możesz z powodzeniem wykorzystać także do rejestracji danych parametrów produkcji lub hodowli, wykluczyć przegrzewanie pomieszczeń, zareagować na dowolny alarm i zminimalizować straty. Możesz w przyszłości uniknąć rozmrożenia produktów lub próbek laboratoryjnych spowodowany zwykłym zanikiem napięcia w obwodzie.

Klienci platformy Senstat.pl otrzymują również bezpośrednie wsparcie Inżynierów, którzy również czuwają nad sygnałami alarmowymi - pomagają zarządzać zużyciem i wskazują możliwości oszczędzania przez cały okres trwania współpracy. System jest domyślnie skonfigurowany na alarmowanie o wystąpieniu niepotrzebnych opłat za energię elektryczną – tj. m.in. za energię bierną i przekroczenia mocy.

Jest dużo zalet wynikających z rejestracji i analizy danych pomiarowych. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • utrzymanie jakości produktu w trakcie produkcji, w trakcie magazynowania i w transporcie
 • znaczna oszczędność w zużyciu energii, wody, gazu m.in. poprzez precyzyjnemu monitorowaniu czasu pracy urządzeń
 • odciążenie personelu z zadań włączania/wyłączania urządzeń
 • przejrzysta kontrola działania systemu i wprowadzonych rozwiązań
 • oszczędność nakładów czasu i pracy dzięki scentralizowaniu odczytów z odległych lokalizacji, automatyczne generowanie raportów i zestawień dla poszczególnych regionów kraju
 • oszczędności wynikające z ograniczenia skutków zdarzeń losowych dzięki natychmiastowemu alarmowaniu m.in. rozmrożenia produktów, przekroczenia stężenia CO2 w transporcie zwierząt, opłat za energię bierną, przekroczenia mocy, wycieki wody, wycieki gazu
 • szybkie rozliczanie najemców ze zużycia energii, wody, gazu – automatyczne generowanie raportów przesyłanych na email

Oszczędzanie prądu, wody, gazu i innych mediów to po prostu dbanie o środowisko naturalne.

Przykłady zastosowań


Pomiar energii elektrycznej w stacji transformatorowej z odczytem online (układ pomiarowy pośredni)

Pomiar energii elektrycznej – półpośrednie i bezpośrednie układy pomiarowe z odczytem online

Pomiar i regulacja temperatury w magazynie – termostat z funkcją chłodzenia i grzania oraz odczytem online

Pomiar temperatury, wilgotności, stężenia CO2 w transporcie zwierząt z odczytem online

Pomiar i regulacja temperatury w serwerowni – termostat z funkcją chłodzenia i odczytem online

Pomiar temperatury w ultrazamrażarkach z odczytem online

Pomiar temperatury w chłodziarkach spożywczych z odczytem online

Monitorowanie danych w markecie spożywczym o powierzchni 1500m2 – pomiar i rejestracja temperatury w sali sprzedaży, temperatury w chłodziarkach, wilgotności i stężenia CO2 w kanałach wentylacyjnych, energii elektrycznej

Zobacz jak Senstat pomógł firmom takim jak Twoja


30 października, 2019

Budynek biurowy 3000m2

130 stanowisk pracy, 2 pomieszczenia openspace, 4 sale konferencyjne, serwerownia, kotłownia, wentylacja mechaniczna z klimatyzacją
30 października, 2019

Plac budowy osiedla mieszkań

3 żurawie wieżowe, 30 kontenerów zaplecza, oświetlenie placu
30 października, 2019

Sklep spożywczy 1600m2

chłodziarki, zamrażarki, wentylacja mechaniczna z klimatyzają, wymiennikownia ciepła, oświetlenie zewnętrzne parkingu
parallax background

Nasz cel to dotarcie do jak największej liczby Odbiorców i wskazanie im jak największych oszczędności w zużyciu energii w zakładzie pracy i domu.

Dołącz do SENSAT NETWORKS już dziś!

Skontaktuj się z nami