Doświadczenie Naszych ekspertów zdobyte przy projektowaniu, budowie i serwisowaniu licznych instalacji elektrycznych w przemyśle, biurach i budynkach hodowlanych pokazało, że znaczna część energii jest po prostu tracona. Najczęstszym powodem są zdarzenia awaryjne oraz długotrwale trwające „wycieki” energii.

Zawiłe pozycje na fakturach za energię elektryczną są niezrozumiałe dla zdecydowanej większości Odbiorców. Odczyty zużycia z faktur otrzymywanych w okresach miesięcznych jak i dwumiesięcznych są zdecydowanie zbyt rzadkie, aby w odpowiednim czasie zareagować na stan alarmowy. O poniesionej stracie dowiadujemy się zbyt późno.

Dzisiaj, dzięki zaawansowanym urządzeniom pomiarowym i rozwiniętej technologii komunikacyjnej istnieją narzędzia skutecznie zapobiegające wymienionym zdarzeniom. Poprzez platformę Sensat Networks możemy zaoferować Państwu profesjonalną usługę opieki energetycznej i monitoringu zużycia energii elektrycznej, wody, rejestracji temperatury, wilgotności i CO2.

Nasze urządzenia pomiarowe są autonomiczne, spersonalizowane pod instalacje Użytkownika, korzystają z własnej wyodrębnionej sieci internetowej, automatycznie aktualizują oprogramowanie. Ich zainstalowanie nie wymaga od Użytkownika żadnych nakładów inwestycyjnych.

Nasze rozwiązania są z powodzeniem wprowadzone w zakładach produkcyjnych, gospodarstwach hodowlanych, biurach, sklepach, placach budowy, wspólnotach mieszkaniowych, gminach, w oświetleniu drogowym oraz domach jednorodzinnych.

Zmniejszamy użycie energii

Umów się na bezpłatną konsultację z naszym specjalistą i dowiedz się, ile możemy dla Ciebie zaoszczędzić

Jakie możliwości oferuje Sensat ?

Wybrane parametry są rejestrowane i udostępniane online na platformie Sensat.pl System automatycznie generuje raporty, wysyła alarmy o przekroczeniach wskazanych wartości oraz prowadzi ciągły zapis i rejestrację danych z możliwością wglądu do danych historycznych.

Zaawansowany moduł alarmowy umożliwia osobne generowanie alarmów dla wybranych godzin i dni tygodnia.

Każdy z czujników może być indywidualnie nazwany w systemie (np. temperatura chłodziarki, temperatura w magazynie), a dane przedstawiane są w postaci czytelnych wykresów i tabel. Eksport danych do formatu .csv odbywa się jednym kliknięciem.

Senstat zapewnia ciągłe monitorowanie wybranych parametrów i alarmuje użytkownika o wykrytych przekroczeniach. Alarmy przychodzą na wybrane numery telefonów i wskazane adresy email.

Dodatkową funkcjonalnością jest predykcja wysokości rachunków – na podstawie historii danych i obecnych pomiarów system przelicza trend zużycia ze skutkiem na koniec miesiąca (okresu rozliczeniowego). Po prostu wiesz jakiego rachunku możesz się spodziewać.